BLFE Series

 • เครื่องฉาบพลาสติกระบบไฟฟ้าสมบูรณ์แบบ ความเร็วสูงสุด 800 มม./วินาที
 • Bottom Frame แข็งแรงสูง
 • แผ่นยึดแม่พิมพ์จับได้แน่น
 • หัวฉีดแบบพิเศษทำให้ใช้แรงดันน้อย
 • LNC Control
 • คุณภาพของชิ้นงานดีเยี่ยม มีความเสถียร ใช้เวลาต่อรอบต่ำ
 • ประหยัดพลังงานมากกว่า 90%
 • ใช้น้ำในการหล่อเย็นต่ำมาก
 • เครื่องเงียบ ไม่สั่น
 • ซ่อมบำรุงรักษาง่ายและรวดเร็ว
 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม