BLHS Series

         มีความเร็วสูงสุ

  • หัวฉีดทำงานประสิทธิภาพสูงแรงต้านน้อย
  • ควบคุมแบบเซอร์โว ทำให้เครื่องฉีดมีความแม่นยำสูง
  • การออกแบบวัตกรรมใหม่ คงที่สูง มีระบบตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันในระบบ
  • เพิ่มแรงดันน้ำมันในระบบโดยใช้ Accumulator Support
  • มีทางเลือกในการปรับระดับน้ำมันได้หลายแบบ
  • ติดตั้งอุปกรณ์คอนโทรลเพื่อควบคุมระบบได้ดี